تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به زائران  حرم حسینی بمدت 10 شبانه روز با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه حضور یافتند
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به زائران حرم حسینی  بمدت 10 شبانه روز با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه حضور یافتند.
چهارشنبه، 10 دی 1393 - 11:17
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به زائران  حرم حسینی بمدت 10 شبانه روز با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه حضور یافتند
 تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به زائران حرم حسینی بمدت 10 شبانه روز با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه  حضور یافتند .
چهارشنبه، 10 دی 1393 - 11:02
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 10:26
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی  به مناطق زلزله زده موموری
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 10:24
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 10:13
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 10:07
تیم های امدادی پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایلام  اعزامی به مناطق زلزله زده موموری
چهارشنبه، 05 شهریور 1393 - 09:50
صفحه 4 از 5ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  بعدی   انتها   
جستجو