طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
07

اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان

اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان

با توجه به اینکه یکی از مأموریتهای سازمان بسیج جامعه پزشکی در بخش امداد و درمان محرومیت زدایی در حوزه سلامت و اعزام تیمهای امدادی پزشکی به نقاط محروم و ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و دارویی و آموزش رایگان میباشد در طی سه ماهه سوم سال جاری تعداد 97 تیم امدادی پزشکی عمومی به تمام نقاط محروم در سطح شهرستان های ایلام ایوان ، چرداول ، آبدانان ، درهشهر ، دهلران و ملکشاهی اعزام و تعداد 7600 نفر از مردم محروم از خدمات ویزیت و دارویی و خدمات بهداشتی رایگان بهره مند گردیدند.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (286)
کد خبر: 12139
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
جستجو