DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 دی 1395
اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان

  اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان

امتیاز: Article Rating

با توجه به اینکه یکی از مأموریتهای سازمان بسیج جامعه پزشکی در بخش امداد و درمان محرومیت زدایی در حوزه سلامت و اعزام تیمهای امدادی پزشکی به نقاط محروم و ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و دارویی و آموزش رایگان میباشد در طی سه ماهه سوم سال جاری تعداد 97 تیم امدادی پزشکی عمومی به تمام نقاط محروم در سطح شهرستان های ایلام ایوان ، چرداول ، آبدانان ، درهشهر ، دهلران و ملکشاهی اعزام و تعداد 7600 نفر از مردم محروم از خدمات ویزیت و دارویی و خدمات بهداشتی رایگان بهره مند گردیدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
 • اعزام 97 تیم امدادی پزشکی در فصل پاییز به نقاط محروم استان
ثبت امتیاز
جستجو